rusky čeština
Nasze wymagania
W stosunku do starających się o pracę wymagamy:
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na dole
  • praktyka na dole
  • kwalifikacje górnicze (młodszy górnik, górnik, ślusarz)
  • u osób dozoru kwalifikacje potwierdzone przez Urząd Górniczy
W ograniczonym zakresie przyjmujemy starających się o pracę bez praktyki dołowej, dla których organizujemy szkolenie zawodowe przez wykwalifikowanych instruktorów.
DALSZIE INFORMACJE
Na Kopalni Karwina do wydobycia węgla w ścianach są stosowane nowoczesne kombajny i obudowa zmechanizowana.