rusky čeština
O firmie
Założenie firmy CARBOKOV sp. z o.o. nastąpiło 21.02.2000 r. zapisem do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd wojewódzki w Ostrawie.
Przedmiotem działalności spółki są przede wszystkim prace górnicze a w tym:
  • drążenie wyrobisk górniczych
  • wydobycie węgla
  • roboty zbrojeniowe i likwidacyjne pod ziemią
  • konserwacja wyrobisk górniczych
Obecnie zatrudniamy okolo 300-tu pracowników na stanowiskach górników i dozoru z Polski, Czech, Słowacj i Ukrainy, którzy pracują na Kopalni Pasków w Starziczu i Kopalni Karwina w Karwinie.
DALSZIE INFORMACJE
Kopalnia Pasków w Starziczu znajduje się w południowej części Ostrawsko - Karwińskiego Zzagłębia Węglowego, gdzie są wydobywane przy pomocy nowoczesnych technologii poklady węgla wysokiej jakości.