rusky čeština
Wstęp
Firma CARBOKOV sp. z o. o. działa w Śląskomorawskim województwie, gdzie wykonuje górnicze prace w kopalniach spółki akcyjnej OKD Ostrawa.
Pracownicy naszej firmy zatrudnieni są w wyrobiskach dołowych w następujących zawodach:
 • pracownik dołowy
 • górnik
 • ślusarz dołowy
 • specjalistyczne czynności:
  • obsługa maszyn i urządzeń górniczych
  • kierowca lokomotywy
  • zaplatacz lin
  • konserwacja hydraulicznego oprzyrządowania
  • konserwacja automatyki przenośników zgrzebłowych i taśmowych (system MJM)
 • techniczny dozór:
  • sztygar zmianowy
  • mechanik oddziału
  • kierownik oddziału
DALSZE INFORMACJE
Kopalnia Karwina w Karwinie jest jedną z trzech kopalń OKD we wschodniej, karwińskiej części Ostrawsko - Kawińskiego Zaglębia z bardzo dobrymi perspektywami wydobycia.