rusky polština
NAŠE POŽADAVKY
U uchazečů o zaměstnání požadujeme:
  • zdravotní stav vyhovující pro práci v dole
  • praxi v dole
  • kvalifikaci v rozsahu 4. až 7. tarifního stupně
  • věk do 45 let
  • dosaženou nejvyšší přípustnou expozici prachem (NPE) max. 80 %
  • u technického dozoru příslušnou odbornou kvalifikaci a způsobilost
V omezeném rozsahu přijímáme i žadatele o práci bez důlní praxe, pro které organizujeme odborné zaškolení kvalifikovanými instruktory a případně také rekvalifikaci pro práce v dole.
DALŠÍ INFORMACE
Na Dole Karviná v Karviné jsou pro dobývání uhlí v rubáních využívány moderní dobývací kombajny a mechanizované posuvné výstuže.