rusky polština
O FIRMĚ
Založení firmy CARBOKOV s.r.o. se datuje 21.2.2000 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě.
Předmětem podnikání společnosti je především hornická činnost, a to:
  • ražení důlních děl
  • dobývání uhlí
  • vybavovací a likvidační práce v dole
  • údržba důlních děl
V současné době zaměstnáváme cca 300 důlních pracovníků dělnických i technických profesí z Polska, ČR, Slovenska a Ukrajiny, kteří pracují na Dole Paskov ve Staříči a Dole Karviná v Karviné.
DALŠÍ INFORMACE
Důl Paskov ve Staříči se nachází v jižní části ostravsko - karvinské uhelné pánve, kde jsou dobývány pomocí moderních technologií uhelné sloje s vysoce kvalitním uhlím.